آلانین یک اسید آمینهٔ نوع یک با فرمول شیمیایی CH۳CH(NH۲)COOH است. آلانین یک اسید آمینهٔ غیر ضروری‌ست که در زنجیر جانبی آن یک گروه متیل به کار رفته و از این رو یک اسید آمینهٔ غیر قطبی هم هست. کدون‌های آلانین عبارتند از: GCU، GCC، GCA و GCG.

مسیر ساخت

به صورت خلاصه و کلی پیروویک اسید طی چند واکنش اکسیژن کتونی خود را از دست داده و یک آمین جای آن می‌نشیند.

فرمول مولکولی    C۳H۷N۱O۲

جرم مولی            ۸۹٫۰۹ g mol−۱

شکل ظاهری        white powder

چگالی    ۱٫۴۲۴ g/cm3

دمای ذوب           ۲۵۸ درجه سلسیوس (۴۹۶ درجه فارنهایت; ۵۳۱ کلوین) subl.

انحلال‌پذیری در آب            ۱۶۷٫۲ g/L (25 °C)

اسیدی (pKa)        ۲٫۳۵ (carboxyl) 9.69 (amino)[۱]

Alanine

Amino Acid

Alanine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins. It contains an α-amino group, an α-carboxylic acid group, and a side chain methyl group, classifying it as a nonpolar, aliphatic amino acid. Wikipedia

Formula: C3H7NO2

Density: 1.42 g/cm³

Solubility in water: 167.2 kg/m³

Classification: Amino acid

Appearance: white powder

PubChem CID: 5950

ChEBI ID: 16977

آلانین مرک

در پکیج های: ۵ گرمی*۲۵ گرمی*۱۰۰ گرمی*

نام فارسی: آلانین

نام ماده:   (S)-(+)-Alanine

کد محصول مرک: ۸۱۶۰۰۰

اسم دوم: ۲-Aminopropionic acid, Ala

آمینو پروپیونیک اسید

فرمول:   C3H7NO2

C A S NUMBER  : ۵۶-۴۱-۷

مولار:    ۸۹٫۰۹ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۱۶۶٫۵ g/l (25 °C)

درجه ذوب:          ۲۹۵ – ۲۹۷ °C (decomposition)

انبوهی:   ۱٫۴۰ g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        ۵٫۵ – ۶٫۵ (۱۰۰ g/l, H2O, 20 °C)

 

شرکت مینا تجهیز آریا نمایندگی فروش انواع مواد شیمیایی مرک