سولفات روی یا زینک سولفات (به انگلیسی: Zinc sulfate) (ZnSO4) ترکیبی غیر آلی ویا ترکیب می باشد که دارای آبپوش های مختلفی است. فراوان ترین نوع آن به صورت ۷ آبه با فرمول مولکولی ZnSO4.7H2O بوده و در گرید های مختلفی تولید می شود. این ماده مانند دیگر سولفات های فلزی, کاملا در آب قابلیت انحلال دارد.

فرمول مولکولی :

ZnSO4 (anhydrous)
ZnSO4.7H2O (heptahydrate)
 

جرم مولکولی :

۱۶۱٫۴۷۲ (anhydrous)
۲۸۷٫۵۷۹ (heptahydrate

کاربرد ها و مصارف سولفات روی

سولفات روی به خصوص نوع هفت آبه آن دارای کاربرد های مختلفی است که بخشی از این مصارف عبارتند از:

  • استفاده در کشاورزی به عنوان کود شیمیایی برای تامین عنصر روی در خاک
  • به عنوان یک عامل انعقادی در تولید ابریشم مصنوعی
  • به عنوان یک ماده اولیه در تولید رنگدانه ها
  • سولفات روی خوراک دام و طیور
  • کنترل رشد خزه
  • زینک سولفات به عنوان یک عامل نگهدارنده در صنایع چرم سازی و دباغی
  • در پزشکی برای تولید مکمل های روی و در درمان استفراغ
  • استفاده در تولید الکترولیت های تولید روی
  • به عنوان یک رنگ در رنگرزی

سولفات روی در کشاورزی

کود شیمیایی سولفات روی در کشاورزی به منظور تامین عنصر روی در گیاهان می باشد. روی در گیاهان دارای نقش مهمی در تنفس و انجام عمل فتوسنتز و فعالیت های آنزیمی است. کمبود روی سبب زرد شدن برگ ها و ایجاد لکه های قهوه ای بر روی برگ های جوان تر می شود. همچنین کود سولفات روی به علت دارا بودن گوگرد, سبب کاهش pH خاک و در نتیجه جذب بهتر عناصر ریز مغذی توسط ریشه می شود.

Zinc sulfate or zinc sulfate (in English: Zinc sulfate) (ZnSO4) inorganic compounds or compounds with the hydrating is different. The most abundant molecular formula ZnSO4.7H2O it for seven Abe and produced in different grades. This material, such as metal sulfate, is completely in water solubility.

Molecular formula :
ZnSO4 (anhydrous)
ZnSO4.7H2O (heptahydrate)

Molecular weight :
۱۶۱٫۴۷۲ (anhydrous)
۲۸۷٫۵۷۹ (heptahydrate

Applications and uses of zinc

Seven water zinc sulfate, especially the type that has several applications that are part of this application include:

Used in agriculture as fertilizer for supply of zinc in soil
As a clotting factor in the production of rayon
As a raw material in the manufacture of pigments
Zinc Cake
Controlling the growth of moss
Zinc sulfate as a preservative agent in the leather and tanning industry
In medicine to produce zinc supplements in the treatment of vomiting
Used in the production of electrolytic zinc production
As a color dyeing

Zinc in agriculture

Zinc sulphate fertilizer in agriculture to supply zinc in plants. Zn has an important role in photosynthesis and respiration and enzyme activities. Zinc deficiency causes yellowing of leaves and brown spots on the leaves are younger. Zinc sulphate due to sulfur fertilizer, soil pH decreased, resulting in better absorption of nutrients by the root element.


0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *