قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

قیمت مواد شیمیایی مرک

اعتبار تا تاریخ

1395/08/30

 

ردیف کد نام ماده شیمیایی مقدار بسته بندی قیمت (تومان)
1 814748 تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 250cc 220000
2 803227 1و4-دی کلرو بوتان 250cc 225000
3 841029 اکتادسیل آهن 250gr 250000
4 814713 تترا اتیلن پنتاهن 250cc 175000
5 800882 اتیل سیانو استات 250cc 185000
6 814645 تترا بوتیل آمونیوم کلراید 25gr 270000
7 808161 تیوفن-2-کربالدهید 50cc 285000
8 804310 2-هیدروکسی استوفنون 250cc 355000
9 822112 اکتادسن 100cc 190000
10 820844 1- نفتالدهید 25cc 230000
11 800154 متیل – 2 – پیریدیل کتون 25gr 290000
12 808279 1و 4- دی آمینو بوتان 100cc 298000
13 802815 سیانوریک کلراید 500gr 350000
14 841210 4- فلورواستوفنون 25cc 230000
15 821948 2- آمینوبنزیمیدازول 10gr 240000
16 818847 اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 250cc 260000
17 820110 آنترالدهید 5gr 185000
18 820409 دی بنزوتیوفن 25gr 270000
19 282010 2-متوکسی بنزآلدهید 100gr 260000
20 814068 تتراپروپیل آمونیوم هیدروکساید 50cc 350000
21 803038 دی سیکلوپنتادی ان 1lit 160000
22 821798 1- فلورو – 2 – نیتروبنزن 25cc 250000
23 818801 2و3 – بوتان دیول 250cc 340000
24 800220 کلروسولفونیک اسید 250cc 295000
25 841022 ان – 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید 25gr 450000
26 801268 2-آمینو بنزوتیازول 50gr 185000
27 801592 2- برمو آنیزول 25cc 260000
28 820678 5- هیدروکسی متیل – 2- فوران کربالدهید 1gr 340000
29 801113 2-آمینو پریدین 100gr 185000
30 820948 4و4 – دی آمینو دی فنیل اتر 250gr 550000
31 818151 سیکلوهگزیل ایزوسیانید 10cc 495000
32 803452 دی کلرو دی متیل سیلان 250cc 185000
33 801964 1و3 – بوتان دیول 1lit 175000
34 801299 بنزن تری کربوکسیکیک اسید 25gr 220000
35 107730 سیلیکاژل – ستون کروماتوگرافی 1kg 480000
36 107749 سیلیکاژل 60 1kg 350000
37 814566 دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلات 50cc 275000
38 820544 1- دکان تیول 250cc 230000
39 814713 تترا اتیل آمونیوم برمایدر 10gr 275000
40 841602 4- آمینو تیوفنون 5gr 285000
41 802954 دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید 250gr 380000
42 800658 تترا اتیل اورتو سیلیکات 250cc 185000

 

جهت استعلام قیمت سایر محصولات با شماره 66900058-021 تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *