و۴ بوتان سولتون ۱,۴-Butanesultone یک ترکیب شیمیایی با فرمول C₄H₈O₃S و جرم مولی ۱۳۶٫۱۷ می باشد .

۱,۴-Butane sultone

Chemical compound

۱,۴-butane sultone is a six-membered δ-sultone and the cyclic ester of 4-hydroxybutanesulfonic acid. As a sulfo-alkylating agent, 1,4-butanesultone is used to introduce the sulfobutyl group into hydrophobic compounds possessing nucleophilic functional groups, for example hydroxy groups or amino groups. Wikipedia

Formula: C4H8O3S

ChemSpider ID: 14670

GHS hazard statements: H302, H315, H319, H335, H341, H351, H412

PubChem CID: 15411

۱و۴ بوتان سولتون کد ۸۲۰۶۶۵ مرک        

نام کالا انگایسی : ۱,۴-Butanesultone

کد محصول : ۸۲۰۶۶۵

cas number : 1633-83-6

فرمول شیمیایی : C₄H₈O₃S

جرم مولی            ۳۶٫۱۷

خلوص   ≥۹۹%


0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *