زایلن | زایلین | فروش زایلن

زایلین یا زایلن به انگلیسی Xylene و فرمول شیمیایی C6H4(CH3)2 ، عبارتی است که در مورد مخلوط سه ایزومر زایلین یعنی اورتو-زایلین، متا-زایلین و پارا-زایلین استفاده می شود.

 از عمده کاربردهای این مخلوط به عنوان حلال در صنایع مختلف است.

(بیشتر…)