عملکرد اسید لاکتیک در صنایع

اسید لاکتیک در صنایع مختلف کاربرد دارد :

1.در صنایع دباغی و پارچه بافی

2.به عنوان تنظیم کننده ph در صنایع غذایی

3.به عنوان ماده نگهدارنده در صنایع غذایی به خواندن ادامه دهید