سولفات آهن و نام های دیگر آن

نام های دیگر : زاج سبز ، ویتامین گیاه و خاک ، Sulphate of Iron 2.

فرمول شیمیایی : FeSO4,nH2O.

مشخصات : همان سولفات آهن 2 است با فرمول FeSO4,nH2O که محمد زکرياي رازي اسيد سولفوريک يا جوهر گوگرد را از تجزيه آن کشف کرد به هنگام حرارت دادن، سولفات آهن (II) برای اولین بار آب تبلور را از دست می دهد و کریستال های اصلی سبز رنگ را به یک ماده جامد و بی آب کثیف و زرد تبدیل می کند. به خواندن ادامه دهید