Skip to main content
4/5 - (1 امتیاز)

در جواب اینکه آیا آیا سود سوز آور همان جوش شیرین است؟ باید گفت خیر البته می توان گفت سود پرک را می توان از جوش شیرین تهیه کرد که روش تهیه کاستیک سودا یا سود مایع با استفاده جوش شیرین طی چهار مرحله صورت می گیرد البته تولید سود مایع یا همان سود سوز آور در صنعت دارای روش های استانداردی است که هم خلوص آن مشخص باشد و هم به مقدار زیاد و در اشل صنعتی تولید شود.

 

مرحله یک :

مواد شیمیایی و وسایل مورد نیاز جهت تهیه سود مایع

ظرف شیشه ای ، آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید ، جوش شیرین (سدیم بیکربنات) ، وسیله گرمایی کوچک ، ترازوی دقیق ، همزن ، دستکش و عینک ایمنی

مرحله دو :

اندازه گیری مواد اولیه ، مثلا اندازه گیری آب اکسیژنه اینکه دارای چه درصدی است سپس باید مشخص شود که از چند میلی لیتر آن باید استفاده شود . موارد ۱ و ۲ را در هم ضرب نمایید. (توجه کنید که اگر مثلا خلوص آب اکسیژنه ۳ درصد است ، عدد ۰٫۰۳ را به عنوان گزینه ۱ محسوب نمایید). حالا حاصل ضرب گزینه های ۱ و ۲ را در عدد ۷٫۲۵ ضرب کنید تا گرماژ جوش شیرین مورد نیاز هم مشخص شود. حال گرماژ مشخص شده جوش شیرین را بر عدد ۲٫۲ تقسیم نمایید.

مرحله سه :

ترکیب کردن مواد اولیه و حرارات دادن آنها

پس از تعیین وزن مواد اولیه ، همه آن را درون ظرف شیشه ای بریزید. بهتر است مواد را هم بزنید تا ترکیب شود. سپس ظرف را در زیر چراغ مطالعه قرار دهید به شکلی که لامپ آن در حدود ۱۰ سانتیمتر با سطح مایع ، فاصله داشته باشد. باید مطمئن شوید که لامپ با سطح مایع تماس نداشته باشد. پس از مدت کوتاهی ، محلول شروع به حباب زنی می کند. البته باید مراقب باشید که حرارت زیاد سبب سر ریز شدن حباب ها از درون ظرف به بیرون نشود. برای آگاهی از میزان مناسب حرارت ، اگر ظرف را در دست بگیرید ، نباید سبب سوزش پوست شما گردد. اگر حرارت زیاد بود ، فاصله لامپ از محلول را کمی بیشتر نمایید.

زمانی که ایجاد حباب در محلول به طور کامل متوقف شد ، دقت نمایید حتی یک حباب ریز هم ایجاد نشود و اینکه جوش شیرین به طور کامل حل شده باشد ، در نتیجه اولین واکنش به طور کامل انجام شده است. بهتر است اجازه دهید که محلول حداقل به مدت نیم ساعت تحت حرارت لامپ قرار داشته باشد.

مرحله چهار :

خشک کردن سود مایع

بعد از پایان حباب زنی محلول سود مایع ، آن را درون ظرف دوم بریزید. این کار برای خشک کردن محلول سود مایع و تهیه حالت کریستالی آن است. برای این منظور ، تا زمانی که کریستال ها سفید رنگ شود منتظر بمانید.

فرمول های مربوط این واکنش

فرمول واکنش اولیه به این صورت است:

 

۲NaHCO3 + H2O2 → NA2O2 + 2H2O + 2CO2

دی اکسید کربن + آب + سدیم پراکسید → آب اکسیژنه + جوش شیرین

در مرحله بعدی این واکنش ایجاد خواهد شد:

Na2O2 + H2O → ۲NaOH + O

اتم تکی اکسیژن + سود مایع → آب + آب اکسیژنه

مرحله دوم واکنش پس از اتمام حباب زنی انجام خواهد شد.

تماس بگیرید