Skip to main content
Rate this post

پتاسیم هیدروکسید همراه با هیدروکسید سدیم (NaOH)، KOH از قویترین بازها هستند.

پتاسیم هیدروکسید به شکل جامد سفید رنگی است که به طرز خطرناکی خورنده است.

پتاسیم هیدروکسید کاربردهای صنعتی زیادی دارد که بیشترین کاربرد واکنش پذیری آن نسبت به اسیدها و خنثی سازی اسیدها می باشد.

پتاس به عنوان پیش ساز اکثر صابون های نرم و مایع و همچنین مواد شیمیایی حاوی پتاسیم بسیار قابل توجه است.

خصوصیات

فرمول مولکولی    KOH

جرم مولی            ۵۶٫۱۰۵۶ g/mol

شکل ظاهری        جامد سفید deliquescent

چگالی    ۲٫۰۴۴ g/cm3

دمای ذوب           ۳۶۰ °C

دمای جوش          ۱۳۲۷ °C

انحلال‌پذیری در آب            ۱۲۱ g/100 mL (25 °C)

۱۷۸ g/100 mL (100 °C)

انحلال‌پذیری         محلول در الکل، گلیسرول

نامحلول در اتر، آمونیاک مایع

اسیدی (pKa)        ۱۳٫۵ (۰٫۱ M)

ضریب شکست (nD)          ۱٫۴۰۹

 

خواص پتاسیم هیدروکسید

KOH در مقابل حرارت بالا پایداری بسیاری از خود نشان می دهد. به دلیل پایداری بالا و نقطه ذوب نسبتا پایین آن، اغلب به صورت گلوله یا میله مذاب ریخته می شود، اشکالی که دارای سطح کم و خواص جابجایی راحت هستند. این گلوله ها در هوا چسبناک می شوند زیرا KOH رطوبت سنجی است.

اکثر نمونه های تجاری حدودا ۹۰٪ خالص و باقی مانده آب و کربنات است.

انحلال آن در آب به شدت گرمازا است. محلول های آبی غلیظ را گاهی لیز پتاسیم می نامند. حتی در دماهای بالا، KOH جامد به راحتی آب نمی‌شود.

ساختار پتاسیم هیدروکسید

در دماهای بالاتر، KOH جامد در ساختار بلوری NaCl متبلور می شود. گروه OH یا به سرعت یا به‌طور تصادفی بی‌نظم می‌شود، به طوری که گروه OH- در واقع یک آنیون کروی با شعاع ۱٫۵۳ Å (بین Cl- و F- در اندازه) است. در دمای اتاق، گروه‌های OH- مرتب می‌شوند و محیط پیرامون مراکز K + تحریف می‌شود، با فواصل K + -OH- از ۲٫۶۹ تا ۳٫۱۵ Å، بسته به جهت‌گیری گروه OH. KOH مجموعه ای از هیدرات های کریستالی را تشکیل می دهد، یعنی مونوهیدرات KOH · H2O، دی هیدرات KOH · ۲H2O و تترا هیدرات KOH · ۴H2O.[12]

خطرات هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم و محلول های آن تحریک کننده شدید پوست و سایر بافت ها هستند.

 

هیدروکسید پتاسیم مرک

نام ماده: Potassium hydroxide

کد محصول مرک: ۱۰۵۰۳۳

اسم دوم:     Potash caustic ، پتاس کاستیک

فرمول:     HKO

C A S NUMBER:   ۱۳۱۰-۵۸-۳

مولار:     ۵۶٫۱۱ g/mol

قابلیت محلول شدن:     ۱۱۳۰ g/l (20 °C)

نقطه جوش:     ۱۳۲۰ °C

درجه ذوب:     ۳۶۰ °C

میزان اسیدی:     ۱۴ (۵۶ g/l, H2O, 20 °C)

در پکیج های:     ۵۰۰ گرمی ؛ ۱ کیلویی ، ۵ کیلویی ، ۲۵ کیلویی ،۵۰ کیلویی

 

تماس بگیرید