Skip to main content
Rate this post

حلال هاي آلي :

حلال ها ، جزء مواد آلي ساده هستند كه در دماي اتاق مايعند و در شرايط جوي استاندارد ، واكنش زا و قادر به حل دامنه ي وسيعي از مواد در تركيبات آلي هستند .

 حلال بخش عمده ایی از محلول را تشکیل می دهد و حل شونده را در خود حل میکند (محلول به ترکیب یک یا چنده ماده می گویند و هر محلول از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل شده است) ؛ برای مثال در محلول آب نمک، آب حلال و نمک حل شونده است.

اغلب حلال ها به شدت فرارند ، در اين تعريف استثنائاتي وجود دارد كه بیشتر در مورد حلال هاي مورد استفاده در صنعت صادق است .

از حلال ها استفاده های گوناگونی می شود ،گاهی به عنوان حلال انتخابي مواد مخلوط استفاده می كنند به طور مثال در استخراج شيميايي، گاهی جهت كاهش دادن ميزان وسكوزيته ي مواد ديگر ، يا گاهی به عنوان مواد خام در صنايع سنتزي استفاده می شود و از بعضي حلال ها مثل الكل هاي خاص چون گازوئيل و ديگر تركيبات آليفاتيك ، به عنوان سوخت استفاده می شود .

کاربرد حلال های آلی در صنعت بسیار متنوع می باشد ، بیشترین حلال های آلی مورد استفاده در صنعت عبارتند از آليفاتيك هاي حلقوي ، هالوژنه شده ها ، كتون ها ، آلدهيد ها ، الكل ها و غيره است.

از حلال های آلی و غیر آبی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • متانول(خواصی شبیه به آب)
 • اتانول
 • استون
 • اتیل استات
 • اتوکسی اتان
 • بنزن
 • بوتانول
 • پروپانول
 • پروپانون
 • اتیل استات
 • سیکلو هگزان
 • کربن تتراکلراید
 • دی متیل فرم آمید (DFM)
 • دی متیل سولفوکسید (DMSO)
 • تتراهیدروفوران(THF)
 • هگزا متیل فسفر آمید(HMP)
 • دی کلرومتان
 • نیترومتان
 • سولفولان
 • استونیتریل
 • کلروفوم
 • زایلن
 • و…

حلال های آلی نسبت به حلال های غیر آلی یا معدنی قطبیت کمتری دارند و در نتیجه حلال های آلی مواد غیر قطبی را بهتر در خود حل میکند.

 

شرکت مینا تجهیز آریا به عنوان نمایندگی مرک آلمان در زمینه واردات مرک و ارائه بيش از ۲۰۰۰ نوع مواد شیمیایی مرک و مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و همچنین پخش انواع مواد شيميايي آزمايشگاهي و صنعتي و تجهيزات آزمايشگاهي آماده ارائه خدمات به شما مشتريان محترم (اعم از همكاران، دانشگاهيان، مراكز تحقيقاتي، آموزشي، پژوهشي، كارگاه ها، كارخانه ها و كليه ‏صنايع وابسته) می باشد.

تماس بگیرید