Skip to main content
Rate this post

سولفات نقره مرک کد ۱۰۱۵۰۹

نام ماده:   Silver sulfate

کد محصول مرک: ۱۰۱۵۰۹

درصد درصد خلوص:         ACS

فرمول:   Ag2O4S

C A S NUMBER :            ۱۰۲۹۴-۲۶-۵

مولار:    ۳۱۱٫۸ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۸ g/l (25 °C)

درجه ذوب:          ۶۵۵ °C

انبوهی:   ۵٫۴۵ g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        ۵ – ۶ (۵ g/l, H2O, 25 °C)

فروش در پکیج های ۵ گرمی و ۲۵ گرمی و ۱۰۰ گرمی

تماس بگیرید