Skip to main content
Rate this post

۲ آمینو ۳ هیدروکسی پیریدین مرک کد ۸۱۴۵۳۹

نام ماده:   ۲-Amino-3-hydroxypyridine

کد محصول مرک: ۸۱۴۵۳۹

اسم دوم: ۲-Amino-3-pyridinol

فرمول:   C5H6N2O

C A S NUMBER :            ۱۶۸۶۷-۰۳-۱

مولار:    ۱۱۰٫۱۱ g/mol

درجه ذوب:          ۱۶۷ – ۱۷۰ °C

فرمول ایمنی:        alt=

فروش در  پکیج های ۵ گرمی و ۲۵ گرمی و ۱۰۰ گرمی

تماس بگیرید