Skip to main content
Rate this post

کلروبنزن Chlorobenzene

کلروبنزن به انگلیسی Chlorobenzene با فرمول شیمیایی C۶H۵Cl یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۹۶۴ است.

جرم مولی کلروبنزن ۱۱۲٫۵۶ g/mol می‌باشد و شکل ظاهری آن مایع بی‌رنگ است.

خصوصیات کلروبنزن

فرمول مولکولی :   C6H5Cl

جرم مولی  :          ۱۱۲٫۵۶ g/mol

شکل ظاهری  :      colorless liquid

چگالی :    ۱٫۱۱ g/cm³ liquid

دمای ذوب  :         −۴۵ درجه سلسیوس (−۴۹ درجه فارنهایت؛ ۲۲۸ کلوین)

دمای جوش      :

‎۱۳۱ °C, 404 K, 268 °F

انحلال‌پذیری در آب    :        low

انحلال‌پذیری در other solvents      soluble in most organic solvents

 

Chlorobenzene

Chemical compound

Description

Description

Chlorobenzene is an aromatic organic compound with the chemical formula C₆H₅Cl. This colorless, flammable liquid is a common solvent and a widely used intermediate in the manufacture of other chemicals. Wikipedia

Molar mass: 112.56 g/mol

Formula: C6H5Cl

Boiling point: 132 °C

Density: 1.11 g/cm³

ChemSpider ID: 7676

Classification: Organic compound, Aryl halide

کاربرد کلروبنزن

  • استفاده از کلروبنزن به عنوان یک واسط در تولید محصولاتی مانند علف کشها، رنگها و لاستیک است.
  • کلروبنزن نیز به عنوان حلال با نقطه جوش بالا در بسیاری از کاربردهای صنعتی و همچنین در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
  • کلروبنزن در مقیاس وسیع برای تشکیل مخلوطی از ۲-نیتروکلروبنزن و ۴-نیتروکلروبنزن نیتراته میشود. این مونونیتروکلروبنزنها توسط جابه جایی هسته دوستی کلرید با هیدروکسید سدیم، متاکسید سدیم، دی سولفید سدیم و آمونیاک به ۲-نیتروفنول، ۲-نیتروآنیزول، بیس (۲-نیترفنیل) دی سولفید و ۲-نیتراآنلین تبدیل میشوند.
  • در گذشته برای تولید برخی از آفت کشها به ویژه DDT از کلروبنزن استفاده میشده است، اما امروزه با کاهش استفاده از DDT این کاربرد کلروبنزن نیز کاهش یافته است. زمانی، کلروبنزن ماده اولیه در تولید فنول بود که محصول جانبی این واکنش نمک بود.

خطرات کلروبنزن

کلروبنزن دارای سمیت کم تا متوسط است. کلروبنزن میتواند برای چندین ماه در خاک، سه روز و نیم در هوا و در آب کمتر از یک روز، باقی بماند.

تماس با کلروبنزن میتواند از طریق تنفس هوای آلوده، مصرف مواد آلوده یا آب و یا تماس با خاک آلوده (معمولا در نزدیکی محلهای دفع زباله های خطرناک) باشد. با این حال، کلروبنزن به عنوان آلوده کننده بسیار خطرناک محیط زیست در نظر گرفته نمیشود. کلروبنزن به عنوان تنها منبع کربن توسط یک نوع باکتری تجزیه میشود.

کلروبنزن پس از ورود به بدن، معمولا از طریق هوای آلوده، از طریق ریه ها و سیستم ادراری دفع می شود.

 

کلروبنزن مرک

کد محصول مرک : ۸۰۱۷۹۱

نام لاتین : Chlorobenzene

فرمول شیمیایی :  C₆H₅Cl

Molar Mass: 112.56 g/mol

CAS: 108-90-7

EC Number: 203-628-5

 

 شرکت مینا تجهیز آریا ارائه دهنده محصول کلروبنزن از برند اکسیر اتریش

 

تماس بگیرید