Skip to main content

سولفات نقره مرک کد ۱۰۱۵۳۴

نام ماده : Silver sulfate

کد محصول مرک : ۱۰۱۵۳۴

cas نامبر: ۱۰۲۹۴-۲۶-۵

فرمول شیمیایی : Ag₂O₄S

سولفات نقره مرک کد ۱۰۱۵۰۹

نام ماده:   Silver sulfate

کد محصول مرک: ۱۰۱۵۰۹

درصد درصد خلوص:         ACS

فرمول:   Ag2O4S

C A S NUMBER :            ۱۰۲۹۴-۲۶-۵

مولار:    ۳۱۱٫۸ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۸ g/l (25 °C)

درجه ذوب:          ۶۵۵ °C

انبوهی:   ۵٫۴۵ g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        ۵ – ۶ (۵ g/l, H2O, 25 °C)

فروش در پکیج های ۵ گرمی و ۲۵ گرمی و ۱۰۰ گرمی

سولفات نقره Silver sulfate یک منبع نقره نسبتاً محلول در آب و اسید برای مصارف سازگار با سولفات ها است.

 ترکیبات سولفات نمک یا استرهای اسید سولفوریک با فرمول شیمیایی Ag2SO4 هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز تشکیل می شوند.

شکل ظاهری سولفات نقره به شکل بلورهای بی‌رنگ است که قرار گرفتن در معرض هوا یا نور تیره می شود، البته در آب حلال است.

خصوصیات سولفات نقره

فرمول شیمیایی : Ag2SO4

فرمول مولکولی :          نقره سولفات

جرم مولی :      ۳۱۱٫۷۹۹ g/mol

شکل ظاهری :   colourless crystals

چگالی : ۵٫۴۵ g/cm3

دمای ذوب :      ۶۵۲ درجه سلسیوس (۱٬۲۰۶ درجه فارنهایت؛ ۹۲۵ کلوین)

دمای جوش:     ۱٬۰۸۵ درجه سلسیوس (۱٬۹۸۵ درجه فارنهایت؛ ۱٬۳۵۸ کلوین)

انحلال‌پذیری در آب :    ۰٫۳۱ g/100 mL

انحلال‌پذیری     dissolves in نیتریک اسید

کاربردهای سولفات نقره

بیشتر ترکیبات سولفات فلزی بر خلاف فلوریدها و اکسیدها که تمایل به نامحلول بودن دارند، برای مصارفی مانند تصفیه آب به راحتی در آب محلول هستند.

اشکال آلی فلزی در محلول های آلی و گاهی در هر دو آب و محلول های آلی سولفاتها است.

 یونهای فلزی همچنین می توانند با استفاده از نانوذرات معلق یا پوشش داده شده پراکنده شوند و با استفاده از اهداف کندوپاش و مواد تبخیر برای استفاده هایی مانند سلول های خورشیدی و سلول های سوختی رسوب داده شوند.

سولفات نقره یک ترکیب یونی نقره است که در آبکاری نقره استفاده می شود و به عنوان یک جایگزین غیرلکه ای برای نیترات نقره استفاده می شود.

سولفات نقره Silver sulfate یک منبع نقره نسبتاً محلول در آب و اسید برای مصارف سازگار با سولفات ها است.

 ترکیبات سولفات نمک یا استرهای اسید سولفوریک با فرمول شیمیایی Ag2SO4 هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز تشکیل می شوند.

شکل ظاهری سولفات نقره به شکل بلورهای بی‌رنگ است که قرار گرفتن در معرض هوا یا نور تیره می شود، البته در آب حلال است.

سولفات نقره مرک کد ۱۰۱۵۰۹

نام ماده:   Silver sulfate

کد محصول مرک: ۱۰۱۵۰۹

درصد درصد خلوص:         ACS

فرمول:   Ag2O4S

C A S NUMBER :            ۱۰۲۹۴-۲۶-۵

مولار:    ۳۱۱٫۸ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۸ g/l (25 °C)

درجه ذوب:          ۶۵۵ °C

انبوهی:   ۵٫۴۵ g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        ۵ – ۶ (۵ g/l, H2O, 25 °C)

فروش در پکیج های ۵ گرمی و ۲۵ گرمی و ۱۰۰ گرمی

سولفات نقره مرک کد ۱۰۱۵۳۴

نام ماده : Silver sulfate

کد محصول مرک : ۱۰۱۵۳۴

cas نامبر: ۱۰۲۹۴-۲۶-۵

فرمول شیمیایی : Ag₂O₄S

تماس بگیرید