Skip to main content
Rate this post

چگونگی کاربرد آن :

مس نقش کلیدی در فعالیتهای آنزیمی، فتوسنتز، تنفس‌، متابولیسم کربوهیدراتها و پروتئین ها داشته، کمبود آن به تلقیح‌ ،تولید میوه و دانه صدمه زده و باعث سرخشکیدگی درختان و افزایش‌ حساسیت‌ غلات‌ به‌ خوابیدگی و بادزدگی خوشه‌ها می شود. مس‌ در انسان‌ با کمک‌ به‌ جذب‌ آهن‌، سطح‌ انرژی‌ بدن‌ را بالا نگه‌ داشته‌و کمبود آن به کم‌ خونی‌ کمک می کند.   

مشخصات کود

آهکی بودن خاکهاوpH بالا از عواملی هستند که قابلیت استفاده مس را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و کیفیت محصولات وارد مینماید، علائم و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط و محصولات گزارش شده است. استفاده از کودهای شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص به همراه ماده آلی، گوگرد و باکتریهای مربوطه باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نارسائیهای تغذیه ای را برطرف می سازد.سولفات مس با فرمول شیمیایی CuSO4.5H2O حاوی ۲۴ درصد مس است که به صورت پودری در بسته بندیهای ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

روش، زمان و مقدار مصرف

این کود عمدتا از طریق جایگذاری عمقی (موضعی،چالکود ونواری) مصرف شده و محلولپاشی آن بایستی با احتیاط و تنظیم pH صورت گیرد.

درختان: در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود به میزان ۵۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت بارور مصرف می شود.

نباتات زراعی: هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار زیر خاک مصرف شود.

محلولپاشی: درختان میوه به نسبت ۲ تا ۳ در هزار و در محصولات زراعی به نسبت ۲ در هزار محلولپاشی می گردد.

گیاهان و مناطق مورد مصرف

کمبود مس در خاکهای آهکی با pH بالا خصوصا با بافت سبک در اکثر نقاط ایران و در اغلب محصولات خصوصا غلات گزارش شده و مصرف کودهای حاوی این عنصر در این اراضی مفید است، مصرف این کود به تدریج عوارض ناشی از کمبود مس را برطرف و میزان عملکرد را افزایش خواهد داد. نباتاتی‌ چون‌ گندم‌، یونجه‌، یولاف‌، پیاز،کاهو، درختان‌ میوه و مرکبات ‌ بیشترین‌ حساسیت‌ را به‌ کمبود مس‌ نشان‌ می‌دهند.

نکات فنی

  • در صورت نیاز به محلولپاشی بایستی تنظیم   pH صورت گیرد.
  • مصرف این کود به صورت ۲ تا ۳ سال در میان، از کمبود این عنصر جلوگیری می کند.
  • مصرف این کود مخلوط با کود آلی خصوصا در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش کارآیی کود سولفات مس می شود.
تماس بگیرید