Skip to main content
Rate this post

استایرن Styrene یک پلیمربا فرمول C8H8 است که از واحد های تکراری استایرن تشکیل شده است.

استایرن یک ماده سفید رنگ و بی‌بو است که به صورت جامد در دمای اتاق وجود دارد.

کاربردهای استایرن

این ماده به عنوان یک پلاستیک سخت و شفاف شناخته می‌شود و در تولید انواع محصولات پلاستیکی مانند بطری ها، ظروف غذایی، لوازم التحریر، قطعات خودرو و … استفاده می‌شود. استایرن به دلیل خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی مناسب، قابل تغییر شکل به راحتی، بازده بالا در فرآیندهای تولید و قابل بازچیدگی بعد از استفاده، گزینه مناسب بسیاری از صنایع است.

خطرات استایرن

مایعی است قابل اشتعال و بخار آن با هوا یک درهم قابل انفجار فرآوری می‌نماید. نزدیک اشتعال آن ۱/۱ و ۱/۶ درصد حجمی بخار استایرن در هوا بوده و نقطه اخگر زنی آن ۳۲ درجه سلیسیوس می‌باشد.

با نگرش به سنگینتر بودن بخار آن از هوا، این گاز می‌تواند مسافت فراوانی را طی کند تا به یک منبع اخگر برسد و مایه برگشت اخگر گردد. برای خاموش کردن آن می‌توان از آب به گونه افشانه، CO۲، پودر شیمیایی یا کف بهره گیری نمود.

باید نگریست که به هنگام حریق می‌شود پراکسیدهای آلی قابل انفجار پایه ریزی شوند. به هنگام عملیات اطفاء باید از عینکهای نگهبان و ماسک بهره گیری نمود.

 

استایرن مرک کد ۸۰۷۶۷۹

نام ماده:   Styrene

کد محصول مرک: ۸۰۷۶۷۹

اسم دوم: Phenylethylene, Vinylbenzene

فرمول:   C8H8

C A S NUMBER :            ۱۰۰-۴۲-۵

مولار:    ۱۰۴٫۱۵ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۰٫۲۴ g/l (20 °C)

نقطه جوش:          ۱۴۵ °C (1013 hPa)

درجه ذوب:          -۳۱ °C

انبوهی:   ۰٫۹۰۶ g/cm3 (20 °C)

نقطه اشتعال:        ۳۱ °c

تماس بگیرید