Skip to main content
Rate this post

سیلیکا ژل به ( انگلیسی Silica gel )  یک بسپار سه‌بعدی است که از واحدهای چهاروجهی دی‌اکسید سیلیسیم تشکیل شده است. این ماده با فرمول مولکولی SiO2 یک مادهٔ متخلخل است. از کاربردهای سیلیکاژل می‌توان به کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزور، مادهٔ خشک‌کن یا در سوانگاری اشاره کرد.

سیلیکاژل جاذب خوبی برای آب، الکل، فنول‌ها، آمین‌ها، و غیره است که این کار را از راه پیوندهای هیدروژنی انجام می‌دهد. ظرفیت جذب‌کنندگی سیلیکاژل در دماهای پایین بیشتر از آلومینا و زئولیت است، با این وجود اگر میزان رطوبت کم باشد، نسبت به زئولیت خاصیت جذب‌کنندگی کمتری نشان می‌دهد. در مقابل احیای سیلیکاژل ساده‌تر است و با حرارت دادن آن تا دمای ۱۵۰ درجهٔ سلسیوس ممکن می‌شود، این در حالیست که زئولیت باید تا حدود ۳۵۰ درجهٔ سلسیوس حرارت داده شود. با توجه به این خواص سلیکاژل در محیط‌هایی که دما پایین، میزان فشار بخار آب متوسط، و ظرفیت جذب‌کنندگی زیادی نیاز است استفاده می‌گردد.

خصوصیات سیلیکا ژل :

فرمول مولکولی    SiO2

جرم مولی            ۶۰٫۰۸ g/mol

شکل ظاهری        دانه‌های شفاف

بوی       بی‌بو

Silica gel

Silica gel is a granular, vitreous, porous form of silicon dioxide made synthetically from sodium silicate. Silica gel contains a nano-porous silica micro-structure, suspended inside a liquid. Wikipedia

Density: 700 kg/m³

Boiling point: 2,230 °C

Molar mass: 60.08 g/mol

Appearance: Transparent beads

خطرات سیلیکا ژل

این ماده غیر سمی ٫ غیر قابل اشتعال و واکنش ناپذیر است و تنها با موادی نظیر هیدروژن فلورید ٫ اکسیژن دی فلورید٫ کلرین تری فلورید ٫ اسیدها و بازهای قوی و اکسید کننده ها واکنش میدهد.

غبار ناشی از دانه های این ماده برای پوست ٫ چشم ها و مجراهای تنفسی سوزش آور است بنابراین در هنگام استفاده از این ماده باید احتیاط لازم صورت گیرد.

غبارهای شفاف این ماده بیماری به نام سیلیکوزیس که یک بیماری شغلی-ریوی بر اثر تنفس های طولانی مدت غبارهای سیلیس است را در پی دارد.اما غبارهای غیر شفاف آن سخت شده است و بیماری به وجود نمی آورد.

تماس بگیرید