Skip to main content
3/5 - (1 امتیاز)

استات سدیم (Sodium acetate) یک ترکیب شیمیایی است که فرمول شیمیایی آن CH₃COONa است. این ماده به دو شکل بی‌آب و تری‌هیدرات (سه مولکول آب) موجود است. استات سدیم به صورت پودر یا کریستال‌های بی‌رنگ ظاهر می‌شود و در آب به خوبی حل می‌شود.

– خواص فیزیکی: جامد سفید رنگ و بدون بو، با نقطه ذوب حدود ۳۲۴ درجه سانتی‌گراد (برای استات سدیم بی‌آب).

– خواص شیمیایی: در آب و اتانول محلول است و در واکنش با اسیدها، اسید استیک تولید می‌کند.

 تولید استات سدیم

استات سدیم به طور معمول از واکنش بین اسید استیک و سدیم هیدروکسید یا سدیم کربنات تولید می‌شود.

در موارد زیر مراحل تولید استات سدیم شرح داده شده است :

برای تولید استات سدیم می‌توان از واکنش بین اسید استیک و یک ترکیب قلیایی مانند سدیم هیدروکسید یا سدیم کربنات استفاده کرد. این واکنش‌ها به شرح زیر هستند:

  1. واکنش بین اسید استیک و سدیم هیدروکسید

این روش به دلیل سادگی و بازدهی بالا بسیار رایج است.

CH3​COOH+NaOH→CH3​COONa+H2​O

مراحل کار:

اسید استیک (CH₃COOH) را به یک ظرف واکنش اضافه کنید.

به تدریج سدیم هیدروکسید (NaOH) را به محلول اضافه کنید و مخلوط را هم بزنید.

واکنش انجام می‌شود و استات سدیم (CH₃COONa) و آب تولید می‌شود.

مخلوط را تا تبخیر کامل آب حرارت دهید تا کریستال‌های استات سدیم بدست آید.

  1. واکنش بین اسید استیک و سدیم کربنات

این روش نیز به طور گسترده استفاده می‌شود و تولید CO₂ به عنوان محصول جانبی است.

۲CH3​COOH+Na2​CO3​→۲CH3​COONa+H2​O+CO2​

مراحل کار:

اسید استیک (CH₃COOH) را به یک ظرف واکنش اضافه کنید.

به تدریج سدیم کربنات (Na₂CO₃) را به محلول اضافه کنید و مخلوط را هم بزنید.

واکنش انجام می‌شود و استات سدیم (CH₃COONa)، آب و دی‌اکسید کربن (CO₂) تولید می‌شود.

گاز CO₂ از محلول خارج می‌شود و محلول را تا تبخیر کامل آب حرارت دهید تا کریستال‌های استات سدیم بدست آید.

نکات ایمنی:

در هنگام کار با اسید استیک و سدیم هیدروکسید یا سدیم کربنات از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.

در محیطی با تهویه مناسب کار کنید تا از تنفس گازهای تولید شده مانند CO₂ جلوگیری شود.

خالص‌سازی:

برای خالص‌سازی استات سدیم، می‌توانید کریستال‌های تولید شده را در آب مقطر حل کرده و دوباره تبخیر کنید تا کریستال‌های خالص‌تری بدست آید. این فرآیند ممکن است چندین بار تکرار شود.

تماس بگیرید