Skip to main content
5/5 - (1 امتیاز)

ساکارز|ساکارز مرک

ساکارز Sucrose یک ترکیب آلی است که خاصیت شیرین دارد. ساکارز به شکل پودر سفید رنگ شیرین و بدون بو است که نقش بسیار مهمی در تغذیه انسان و تامین انرژی مورد نیاز موجودات زنده دارد.

این ترکیب آلی دی‌ساکاریدی است که از گلوکز و فروکتوز تشکیل و با فرمول C۱۲H۲۲O۱۱ شناخته می‌شود.


 ساکارز در نیشکر و چغندر قند یافت می‌شود.

ساکارز مرک

نام فارسی: ساکارز مرک

در پکیج های: ۵ کیلویی*۲۵ کیلویی* 

نام ماده:   Sucrose

کد محصول مرک:   ۱۰۷۶۵۳

درصد خلوص:    Ph Eur,BP,JP,NF

اسم دوم: Cane sugar, Saccharose

کین شوگر،ساکارز

فرمول:   C12H22O11

C A S NUMBER:     ۵۷-۵۰-۱

مولار:    ۳۴۲٫۲۹ g/mol

قابلیت محلول شدن:     (۲۰ °C) soluble

درجه ذوب:    ۱۶۹ – ۱۷۰ °C

میزان اسیدی:    ۷ (۱۰۰ g/l, H2O, 20 °C)

تماس بگیرید