Skip to main content
Rate this post

فنل فتالئین مرک کد ۱۰۷۲۲۷

نام ماده:   Phenolphthalein

مختصر: Phenolphthalein solution 1% in ethanol

کد محصول مرک: ۱۰۷۲۲۷

فرمول:   C20H14O4

C A S NUMBER:             ۷۷-۰۹-۸

مولار:    ۳۱۸٫۳۲ g/mol

قابلیت محلول شدن:             (۲۰ °C) soluble

درجه ذوب:          ۲۶۳٫۷ °C

انبوهی:   ۰٫۸۹ g/cm3 (20 °C)

فنل فتالئین (فنول فتالئین ) به انگلیسی Phenolphthalein یا فنل فتالین پودری ریزدانهٔ و سفیدرنگ و یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C20H14O4 با چهار گونه مولکول مختلف است.

 

فنل فتالئین بطور معمول بعنوان شناساگر یا معرفی برای اسید و بازها استفاده شده و دارای دامنه کاربرد PH آن از ۳ تا ۷ است ،در محیط اسیدی بیرنگ و در محیط بازی قرمز ارغوانی است و از محلول واکنش آهسته آن در مدارس، برای شناساندن معرفها به دانش آموزان استفاده می شود. فنل فتالین در آب نامحلول است و اغلب در آزمایشها، آنرا با الکل رقیق میکنند. این ماده به خودی خود یک اسید ضعیف بوده و در محلول یون هیدروژن آزاد می کندند.

تماس بگیرید