Skip to main content
4.6/5 - (16 امتیاز)

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مرک به صورت تکی و عمده در قزوین با قیمت مناسب در مینا تجهیز آریا

مینا تجهیز آریا به عنوان وارد کننده انواع مواد شیمیایی از جمله وارد کننده مواد شیمیایی صنعتی و وارد کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی (برندهای مواد شیمیایی مرک، سیگیما آلدریچ، فلوکا و آلفاایسر ) و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی در مقادیر مورد نیاز مشتری در قزوین و تهران و سراسر کشور فعالیت می کند.

لیست برخی مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مرک شرکت مینا تجهیز آریا

بوتانول BDH / HPLC

پترولیوم بنزن

۲ یدو بنزوئیک اسید

ایزو پروپیل تیتانات

۴ برومو بنزالدهید

تترا اتیل آمونیوم بروماید

n دکان

n هگزان HPLC

۲هیدروکسی اتیل متا اکریلات

۲فلورو بنزالدهید

۱ و ۳ بوتاندیول

۴ کلرو بنزالدهید

اتانول آمین

اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر

آدی پیک اسید

آمونیوم آیرون سولفات ۲

باریم کربنات

بوریک اسید

پتاسیم یدید

پلی اتیلن گلایکول

دی فنیل پروپان

سدیم دی سولفیت

سلنیم میکسچر

سیلیکاژل

سیلیکاژل کروماتوگرافی

سولفات آهن ۲

سولفات روی

سولفات مس

سولفید سدیم

فولین

کلرال هیدرات

کلرید نیکل

نمک راشل

پتاسیم کلراید

آمونیاک

اکسید آلومینیوم خشک

انیدرید فتالیک

بنزوات سدیم

پتاسیم یدات

تیتانیم دی اکساید

پلی اتیلن گلایکول

سدیم تنگستات

سدیم دی هیدروژن فسفات

سود مرک

سولفات آهن ۲ هپتا هیدراته

سولفات منیزیم خشک

سی سند

فوماریک اسید

کلرامین T

گلوکز انیدرید

۴ هیدروکسی بنزوئیک اسید

آمونیوم سریم نیترات

ایمیدازول

بنزوئیل پراکساید

پتاسیم سولفات

تری فتالدی آلدهید

کلیه تیترازول ها

دو دسیل بنزن سولفونات

سدیم کلراید

پرکلریک اسید انیدرید

پیریدین

دو دسیل الکل

دی بوتیل آمین

دی کلرو متان کروماتوگرافی

زایلن

کربن دی سولفید

نیترو بنزن

P آنیزیدین

۱ و ۲ دی برمو اتان

۱ و ۴ بوتان دیول

آنیلین

اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر

اکسید منگنز

بافر ۷

بنزیل الکل

پتاس الکلی

پروپیلن کربنات

تتراکلرید کربن

دی اتیل آمین

دی کلرو استیک اسید

دی متیل سولفوکساید خشک

فرمیک اسید

کارل فیشر

لاکتیک اسید

اتیل استات

استیک اسید

پنتان

دی کلرومتان

فرمامید

نیترات مس ۲

۲ پروپانول

۴ نیترو بنزوئیک اسید

پی تولوئیدین

سیکلوهگزانول

فلوریدریک

کلرید منیزیم

هیدرازین هیدرات

پلیت آلومینیوم

فهلینگ A و B

استئاریک اسید

تیتانیم تری کلراید

ید مونو کلراید

هگزا فلورو ایزو پروپانول

کربوکسی متیل سلولز

فسفروس تری بروماید

سولفانیلیک اسید

تری متیل کلرو سیلان

هگزا متیل سیلوکسان

ناتامایسین

بنزن

فروئین

۴ آمینو نفتول سولفونیک اسید

نشاسته

برموفرم

 

لیتیم کربنات

منیزیم نیترات

۳ نیترو بنزالدهید

آلانین

اکسید آهن ۳

باریم کلراید

بنزو فنون

پتاسیم هگزا سیانو فرات

پلی وینیل پیرولیدون

تری فنیل فسفین

تیو سولفات سدیم

سدیم بور هیدرید

سولفات کادمیم

گلیکولیک اسید

منیزیم فلوراید

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

انیدرید مالئیک

۱ نفتول

آمونیوم استات

آب اکسیژنه

پارافین

ساکاروز

 

سدیم پراکساید

سدیم متیلات

سولفات سدیم

سولفید سدیم

کربنات کلسیم

کلرید کروم

L تارتاریک اسید

آلومینیوم کلراید ۶ آبه

ادتا

برم مایع

پتاسیم بروماید

پرمنگنات پتاسیم

سدیم استات خشک

سدیم فسفینات

سدیم نیتریت

سولفات روی هپتا هیدراته

آمونیوم دی هیدروژن فسفات

سولفات منیزیم

کلرید آهن ۳

محلول کلریدریک ۱ نرمال

نیترات بیسموت ۳

پالادیم بلک

۱ و ۱۲ دی آمینو دودکان

تری بوتیل فسفیت

۴ تولوئن سولفونیل کلراید

استاندارد پتاسیم

اکسید جیوه قرمز

پتاسیم بور هیدرید

تترا اتیل اورتو سیلیکات

تمد

سدیم تترا فلورو بورات

کاغذ PH مرک

متا اکریلیک اسید

نفتالن دی سولفونیک

۱ برمو نفتالین

۲ پنتانول         ۴ آمینو فنول

اریو کروم بلک تی

استاندارد فلورید

بوتیل هیدروکسی تولوئن

تربوتیل هیدرو پراکساید

دی بنزیل آمین

سولفات جیوه

لیتیم آلومینیوم هیدرید

متیلن بلو

بافر هیدروئین

کربو فوران

اتیل مالونیل کلراید

بوران دی متیل سولفید

۱ هگزن

۲ کلرو بنزالدهید

نیترو بنزالدهید

برمو بنزالدهید

تیتانیم تترا کلراید

تیتانیوم تری کلراید

هیدروکینون

آمیدو بلک

۲ برمواتیل فتالیمید

۱ و ۱۰ فنانترولین

۲ متوکسی استوفنون

۲ مرکاپتو اتانول

۲ متوکسی استوفنون

۴ آمینو بنزو تری فلوراید

۴ نیترو آنیلین

اگزالیل کلراید

پارافیلم

تری فلورو استیک اسید

بوتیل اکریلات

۴-هیدروکسی بنزوئیک اسید

ایزوفوران

تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات

کلروتری متیل سیلان

۱و۴ دی برمو بوتان

۱و۱و۱و۳و۳و۳-هگزامتیل دی سیلازان

اکروئیل کلرید

اتیل فرمات

دی بوتیلتین دیلاروئات

۳-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین

هایومین

سیلیکاژل        نرمال اکتان

متانولHPLC

نرمال هپتان

تارتاریک اسید

کلرید کلسیم

کلرید آمونیوم

سدیم تترا بورات

۲-آمینوبنزوتیازول         ۲

-آمینو-۲-متیل-۱-پروپانول

بنزیل برومید

دی وینیل بنزن

۲ و ۴ نفتالن دیول

۱ و ۴ دی برمو بوتان

اتیل مورفولین

برمو بنزن

بورن تری فلوراید

تری متوکسی متیل سیلان

سدیم پراکساید

وانیلین

هماتوکسیلین

P بنزوکینون

۲ هیدروکسی بنزالدهید

۲ و ۲ و ۲ تری فلورو اتانول

۳ تری اتوکسی سلیل پروپیل امین

۴ کلرو بنزیل الکل

۲ و ۵ دی کلرو فنو

تترا پروپیل آمونیوم بروماید

دی فنیل آمین

سولفولان

هگزا متیلن دی سیلازان

ان بی تی       (NBT)

۱ نفتول بنزین

۲ فلورو بنزالدهید

۲ نیترو سینامالدهید

S سک بوتانول

۴ ترت بوتیل آنیلین

۴ استامیدو بنزالدهید

اتیلن کربنات

استایرن

L پرولین         ایندول

پالادیم کلراید

پالادیم استات

پتاسیم تلوریت

پودر آهن

تترا اتیل آمونیوم کلراید

تنگستو سیلیسیک اسید

دی مدون

۲ آمینو

۳ هیدروکسی پیریدین

زیرکونیوم اکساید

سولفات جیوه

فتالدی آلدهید

فسفو تنگستیک اسید

فنل فتالئین

کلرید جیوه

کیتوسان

لیتیم کلراید

نیترات نیکل

هگزا متیل دی سیلازان

۳ برمو پروپیل فتالیمید

P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید

۱ فنیل ۱ پروپانال

۲ فنیل پروپانالدهید

۲ مرکاپتو پیریمیدین

R سک بوتانول

۴ نیترو بنزیل الکل

۴ آمینو

۲ هیدروکسی بنزوئیک اسید

۱ و ۴ فنیلن دی امین

۳و ۵ دی متیل پیرازول

اریو کروم بلک تی

اکسید نیکل

ال سیستئین

ایندول ۳ بوتریک اسید

برمید مس ۲

پالادیم استات

تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید

تترا بوتیل آمونیوم بروماید

دی بوتیل تین اکساید

دی هیدروکسی بنزالدهید

سدیم آلژینات

سولفات نقره

فروسن

کربو فوران

کلرید کبالت

گلوتارآلدهید

ترشیو بوتیل آمین

پیپیرازین

متاکرلیک اسید

اکرلیک اسید

مالئیک انیدرید

هیدروکسید هیدرازینیوم

o- کروزول

۲-فنیل اتانول

۲-آمینوپیریدین

۱و۲و۴-تری کلروبنزن

۲-کلروبنزیل کلرید

آکریل آمید

تیتانیوم کلرید

۲و۳-دی متیل آنیلین

سدیم آزید

فورفورال

نیترات نقره

نیترات لانتانیوم

بنزوتریازول

تترامتیل اتیلن دی آمین

تری متوکسی متیل سیلان

آلومینیوم بوتیلات

تری اتیل آمین

تترا اتیل اورتو سیلیکات

بورن دی متیل سولفید

پروپارژیل بروماید

اتیل مالونیل کلراید

یدومتان دوتره

دی فنیل پیکریل هیدرازین

کیتوزان

ایزوبوتیریل کلراید

BTSFA

کربوفوران

تری اتیل فسفیت

سدیم آسکوربات

ریبوفلاوین

پلی اتیلن گلیکول

گلایسین

اسید آسکوربیک

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی در قزوین

این شرکت توانسته است جوابگوی نیاز بسیاری از شرکت ها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و تولیدی باشد .

مواد شیمیایی آزمایشگاهی این شرکت با کیفیت و با توجه به دسترسی به منابع اصلی و شرکتهای نامبرده در خارج از کشور با کیفیت بالا و قیمت رقابتی در ایران عرضه و وارد می کند.

بدیهی است جلب رضایت شما مشتریان گرامی در اولویت مجموعه آزمایشگاهی ما خواهد بود .

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، خرید مواد شیمیایی مرک در قزوین و استعلام قیمت مواد شیمیایی مرک در قزوین از طریق راههای ارتباطی با ما در ارتباط باشید .

شماره های تماس :

۰۲۱۶۶۹۰۰۰۵۸

۰۲۱۶۶۹۰۱۱۸۷

۰۲۱۶۶۹۰۳۰۳۷

شماره تلگرام و سروش : ۰۹۳۶۲۰۴۸۲۸۹

کانال تلگرام : https://telegram.me/minatajhiz

کانال سروش : https://sapp.ir/minatajhiz

ایمیل : minatajhiz_aria@yahoo.com

راهنمای خرید مواد آزمایشگاهی

توجه به لیبل مواد آزمایشگاهی

هنگام خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی به لیبل روی مواد شیمیایی دقت کنید که اطلاعات مهمی روی پکیج محصولات، در کنار آن‌ها و یا توسط کارشناسان شرکت می‌تواند به شما ارائه شود که دقت به تمامی موارد می‌تواند خطرات احتمالی در حین کار با این مواد را کاهش دهد.

توجه به بسته بندی مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

هنگام خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی به بسته‌بندی مواد دقت کنید چرا که  که بالاترین میزان حفاظت و ایمنی را باید داشته باشند تا هم از خطرات احتمالی هنگام جابجایی جلوگیری شود و هم مواد برای طولانی مدت قابل نگهداری باشند.

توجه به دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به ذخیره و نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی

همچنین باید از تمامی دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به ذخیره و نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی مطلع باشید و نسبت به رعایت آنها کاملا متعهد باشید. به عنوان مثال باید بدانید که مواد شیمیایی فرار نباید در کنار هیچ ترکیب شیمیایی دیگری قرار بگیرند زیرا در غیر این صورت موجب واکنش می‌شود.

محل نگهداری مناسب برای مواد آزمایشگاهی

محل نگهداری این مواد باید از تهویه مناسب برخوردار باشند تا هیچ ماده شیمیایی باعث مسمومیت متخصصین یا محققین نشود. از تاریخ انقضای مواد شیمیایی همیشه باید آگاه باشید و به تاریخ روی بسته و برچسب آن دقت کنید.

در صورتی که مواد شیمیایی آزمایشگاهی قابل اشتعال نگهداری می‌کنید، یک جایگاه مخصوص برای آنها باید تعبیه کنید. تمامی این موارد و بسیاری موارد دیگر در در برگه هایی بنام برگه های اطلاعات ایمنی یا همان SDS جمع‌آوری می‌شود که باید از آن‌ها آگاه بود.

تماس بگیرید