Skip to main content
5/5 - (1 امتیاز)

گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی به نوعی معرف درصد خلوص مواد شیمیایی می باشد

مواد شیمیایی آزمایشگاهی در ماهیت و فرمول شیمیایی با مواد شیمیایی صنعتی و همچنین خوراکی بسیار یکسان است اما در درصد خلوص یا گرید تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.

تفاوت در میزان خلوص موادشیمیایی آزمایشگاهی با موا شیمیایی صنعتی و خوراکی با درصد خلوص یا گرید بیان می شود.

گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی روی بسته بندی کنار نام ماده و مشخصات شیمیایی و فرمول آنها درج می شود .

مواد آزمایشگاهی بر اساس کاربردشان و نیاز مصرف کنندگان در گرید های مختلفی که هر کدام درجه خلوص مختص خود را دارند از قبیل گرید های Extra pure – GR – ACS – HPLC – BioChemistry طبقه بندی می شوند.

امروزه گریدهای مختلفی وجود دارد که دلیل آن تاییدهایی است که سازمانهای مختلف به گریدها داده اند.

انواع گرید مواد شیمیایی :

 • گرید تحلیلی:

درصد خلوص در گرید تحلیلی ۹۹% است.

 • گرید عمومی

طبق استاندارها درصد خلوص در این گرید متفاوت است.

 • گرید آزمایشگاهی

درصد خلوص در گرید آزمایشگاهی ۹۷% است.

 • گرید صنعتی

گرید صنعتی دارای درصد خلوص پایینی است و ناخالصی ۹۰% دارد.

برخی از گریدهای معروف مواد شیمیایی آزمایشگاهی:

 • گرید معرف :

مواد شیمیایی با کیفیت بسیار بالا در این گرید قرار می گیرند.

 • گرید عملی :

مواد شیمیایی با کیفیت خوب در این دسته قرار دارند

 • گرید استاندارد اولیه

گرید تحلیلی که از درجه خلوص بسیار بالایی برخوردار است

 • گرید معرف

مواد شیمیایی با بالاترین کیفیت تجاری

 • گرید خالص شده

بیشتر برای مواد شیمیایی آلی است و مواد شیمیایی که جزو استانداردهای رسمی نیستند.

 • گرید usp

به عنوان مواد اولیه در صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرند

 • گرید AR

گروهی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند

 • گرید آزمایشگاهی

به گونه ای تنظیم شده است که می تواند برای کاربری های مختلف مورد استفاده قرار گیرند

 • گرید OR

معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند.

یک پاسخ به “مفهوم گرید در مواد شیمیایی آزمایشگاهی”

تماس بگیرید