Skip to main content
Rate this post

شماره کاتالوگ مواد شیمیایی

کد ماده شیمیایی در واقع همان Catalogue Number است که بیانگر خلوص، گرید و مشخصات ماده است و می توان به برخی اطلاعات محصول به طور مثال برگه اطلاعات ایمنی، برگه مشخصات محصول، فرمول خطی، وزن مولکولی، اسامی مترادف، شکل ساختاری و غیره دسترسی پیدا کرد.

 کاتالوگ نامبر ممکن است یک عدد و یا ترکیبی از ارقام و حروف باشد.

اسامی دیگر از شماره کاتالوگ ماده شیمیایی یا CAT nu می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Cataloge Number (Cat No), Product No, Art No (Article No), Part No, Order No

کاتالوگ نامبر مرک و کاتالوگ نامبر سیگما آلدریچ

برای یافتن کاتالوگ نامبر مرک و کاتالوگ نامبر سیگما آلدریچ شما می توانید در قسمت جستجوی سایت مواد شیمیایی مرک یا سیگما آلدریچ ، اسم لاتین ماده مورد نیاز را وارد نمایید

کاتالوگ نامبر در سایت مرک اعداد ۶ رقمی هستند که با ۱ یا ۸ شروع می شوند.

در سایت سیگما آلدریچ اعداد و حروف آبی رنگی که سمت چپ آن یک مربع کوچک هست.

CAS Number

با توجه به توضیحات بالا CAS Number صرفا شماره ثبت ماده شیمیایی است و منحصر به فرد هم نیست.

به این ترتیب دیدیم که منظور از کد مواد شیمیایی در واقع Catalogue Number ماده مورد نظر است. اگر چه CAS Number را هم می توان به عنوان کد مواد شیمیایی در نظر گرفت؛ نباید فراموش کرد که برای سفارش مواد شیمیایی آزمایشگاهی فقط باید از Catalogue Number استفاده کنیم.

 

تماس بگیرید